Podstawowe dane

Dane adresowe i geolokalizacyjne

Data rozpoczęcia i zakończenia

Pole to musi zawierać datę późniejszą niż pole "Data rozpoczęcia oferty" (jeśli została podana).

Opis

Dopuszczalna realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Adres strony - w adresie URL należy uwzględnić 'http://' lub 'https://' na początku.

Wybrane odległości

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

Jeśli nie jest znany - proszę podać swój.

Proszę zaznaczyć dodatkowe języki dla osoby kontaktowej (można zaznaczyć kilka przytrzymując klawisz CTRL na klawiaturze podczas zaznaczania).

Parametry terenu

Właściciel

(w przypadku większej liczby właścicieli proszę wpisać powierzchnię jaka przypada na każdego z nich).

Dostępna powierzchnia

Plan zagospodarowania przestrzennego

Informacje dotyczące nieruchomości(zbliżony kształt działki)

Charakterystyka działki

(proszę wpisać maksymalną różnicę pomiędzy najniższym i najwyższym punktem działki)

(np. gazociągi, podziemne linie energetyczne itp.)

(np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną itp.)

Połączenia transportowe

w odległości do 200 km (proszę podać miejscowość, w której znajduje się port i odległości w km; wszystkie porty znajdujące się w promieniu 200 km)

(proszę podać miejscowość, w której znajduje się najbliższa stacja kolejowa i odległości w km)

(proszę podać miejscowość i odległości; odległość - w km)

(proszę podać miejscowość i odległości; odległość - w km)

Istniejąca infrastruktura

(w przypadku braku elektryczności - proszę podać odległość przyłącza od granicy terenu)

(w przypadku braku gazu - proszę podać odległość przyłącza od granicy terenu)

(w przypadku braku wody - proszę podać odległość przyłącza od granicy terenu)

(w przypadku braku kanalizacji - proszę podać odległość przyłącza od granicy terenu)

(w przypadku braku - proszę podać odległość przyłącza od granicy terenu)


Oferent / osoba kontaktowa / właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie inwestycyjnej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, znajomość języków obcych) i administrowanie nimi oraz na przechowywanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

Oferent / osoba kontaktowa / właściciel oferty został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego/Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach (40-037), ul. Ligonia 46 oraz został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach związanych z przedstawianiem oferty inwestycyjnej i oferowaniem nieruchomości potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych).