Podstawowe dane

Dane adresowe i geolokalizacyjne

Data rozpoczęcia i zakończenia

Pole to musi zawierać datę późniejszą niż pole "Data rozpoczęcia oferty" (jeśli została podana).

Opis

Dopuszczalna realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Adres strony - w adresie URL należy uwzględnić 'http://' lub 'https://' na początku.

Wybrane odległości

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe

Jeśli nie jest znany - proszę podać swój.

Proszę zaznaczyć dodatkowe języki dla osoby kontaktowej (można zaznaczyć kilka przytrzymując klawisz CTRL na klawiaturze podczas zaznaczania).

Parametry biura

Powierzchnia użytkowa (bez powierzchni socjalnych)

(W formacie [RRRR])

(W formacie [RRRR])Infrastruktura


Oferent / osoba kontaktowa / właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie inwestycyjnej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, znajomość języków obcych) i administrowanie nimi oraz na przechowywanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

Oferent / osoba kontaktowa / właściciel oferty został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego/Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach (40-037), ul. Ligonia 46 oraz został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach związanych z przedstawianiem oferty inwestycyjnej i oferowaniem nieruchomości potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych).